Nieuwe registratie

 
 
 Registratie wijzigen


 

Taal / Language: Nederlands | English


Instructie
Via deze onlineregistratie voer je je persoonlijke gegevens in, zodat de definitieve inschrijving straks vlot verloopt. Met de afdruk van deze onlineregistratie ga je vervolgens naar het studentensecretariaat van het departement. Lees eerst de inschrijvingsprocedure.

Toekomstige bachelorstudenten Audiovisuele Kunsten, Drama en Audiovisuele Technieken: Assistentie dienen een toelatings -of oriëntatieproef af te leggen. Hiervoor kan je je registreren op de volgende pagina onder de rubriek "voorproef".

Toekomstige bachelorstudenten Muziek en Musical aan het Koninklijk Conservatorium Brussel dienen eveneens een toelatingsproef af te leggen. Om hiervoor in te schrijven moet je deze online registratie gebruiken.


Registratie wijzigen

Totdat je bij het studentensecretariaat bent geweest, kun je de door jouw ingevoerde gegevens aanpassen.

Erasmushogeschool biedt onderstaande opleidingen aan:

* Professioneel gerichte bacheloropleiding: gericht op het verwerven van professionele vaardigheden; geeft geen rechtstreekse toegang tot een master. Zie onze professionele bachelors.
* Academisch gerichte bacheloropleiding: gericht op het leren van academische vaardigheden; geeft direct toegang tot een masteropleiding. Zie onze academische bachelors.
* Masteropleiding die aansluit bij een bacheloropleiding: academisch of professionele gericht. Zie onze masters.
* Schakelprogramma: heeft tot doel academische vaardigheden bij te brengen. Dit volg je als je een professionele bachelor hebt en wil beginnen aan een master.
* Voorbereidingsprogramma: dit volg je als je geen academisch bachelor- of masterdiploma hebt en wil beginnen aan een master.
* Bacheloropleiding die volgt op een bacheloropleiding: is een voortgezette opleiding; je moet hiervoor al een bachelor hebben afgerond. Zie onze bachelor na bacheloropleidingen (vink bij 'type opleiding' het type 'bachelor na bacheloropleiding' aan).
* Masteropleiding die volgt op een masteropleiding: is een voortgezette opleiding; je moet hiervoor al een master hebben afgerond.
* Specifieke lerarenopleiding: diploma om na een master les te geven in het secundair onderwijs.
* Postgraduaat: is een opleidingstraject in het kader van verdere professionele vorming, dat leidt tot een verbreding cq verdieping van de competenties verworven bij de afronding van een bachelor- of masteropleiding.
* Bij- en nascholing: kort opleidingstraject in het kader van permanente vorming

Zie alle opleidingen van de EhB.

Opleiding
Tussen haakjes staat de naam van het departement vermeld:

* MMM: Management, Media & Maatschappij
* GL: Gezondheidszorg - Landschapsarchitectuur
* EDU: Onderwijs & Pdeagogie
* DT: Design & Technologie
* KCB: Koninklijk Conservatorium Brussel
* RITS: Rits

Zie onze departementen