Nieuwe registratie

2019-20

 Registratie wijzigen


Privacy overeenkomst

Klik onderaan deze pagina op 'Ik ga akkoord' als je klaar bent om door te gaan met jouw registratie.

Privacyverklaring (v.1.0, 15 maart 2018)

Door het verstrekken van je persoonsgegevens, stem je ermee in dat deze persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt worden door de Erasmushogeschool Brussel (hierna genoemd EhB). Deze laatste is de verantwoordelijke voor de verwerking. De registratie en de verwerking van je persoonsgegevens door de EhB of door haar aangestelden gebeurt in overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderwijsovereenkomst die je met EhB hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens van studenten worden door de hogeschool ook automatisch doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs (DHO).

Om de instroom, doorstroom en uitstroom van alle studenten te bevorderen zal de EhB de sociale gegevens die via de toetredingsovereenkomst worden geregistreerd in anonieme vorm statistisch verwerken en analyseren. De hogeschool wil zo nagaan of haar studentenpopulatie een reflectie is van de maatschappij.

Andere, facultatieve verwerkingen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het gebruik van gegevens om je te informeren over activiteiten die je onderwijs- en loopbaankansen kunnen verbeteren) zullen in een aparte privacyovereenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd.

De EhB treft passende organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens op adequate wijze te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of toegang.

De EhB zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De standaard bewaartermijn is 5 jaar, tenzij dit anders wettelijk bepaald is of uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Je kan je toestemming en je persoonlijke gegevens na de inschrijving nog bekijken via iBamaflex. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en je kan ook je toestemming om deze gegevens te gebruiken voor één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden nadien nog intrekken. Hiervoor neem je contact op met Dienst Studentgerichte Zaken via inschrijvingen@ehb.be.

Taal / Language: Nederlands | English


Instructie
Via deze onlineregistratie voer je je persoonlijke gegevens in, zodat de definitieve inschrijving straks vlot verloopt. Na het invullen van de onlineregistratie ga je vervolgens naar het studentensecretariaat van je opleiding. Lees eerst de inschrijvingsprocedure.

Informatie over toelatingsproeven en instaptoetsen
Volgende studenten moeten een toelatingsproef afleggen.
 - Muziek en Musical (Koninklijk Conservatorium Brussel): schrijf je hier in voor de toelatingsproef
- Digital Design & Development (departement Design & Technology): inschrijven op volgende pagina
- alle studenten van het Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS): schrijf je hier in voor de toelatingsproef.


Toekomstige bachelorstudenten lerarenopleiding (kleuter-, lager-, of secundair onderwijs) moeten verplicht aan de (niet-bindende)  instaptoets 
deelnemen. Je moet je deelnamecertificaat kunnen voorleggen bij inschrijving.

Registratie wijzigen

Totdat je bij het studentensecretariaat bent geweest, kun je de door jouw ingevoerde gegevens aanpassen.